Staff / Students / Alumni

Name(ID)
Mail Address is : ID @ ynl.t.u-tokyo.ac.jp
Staff
Professor
Associate Professor
Ko Yamamoto (yamamoto.ko)

Assistant Professor
Yosuke Ikegami (ikegami)

Technical Specialist
Eri Totsuka (totsuka)

Technical Staff
Masamitsu Saito (saito)

Project Academic Support Staff
Mika Ueno (ueno)
Shoko Odagiri (odagiri)

Visiting Researcher
Yan Huang (huang)


Students
Doctor course students
Tianwei Zhang (zhang)
Ikuo Kusajima (kusajima)
Tianyi Ko (kang)
Emiko Uchiyama (uchiyama)
Mitsuo Komagata (komagata)
Ayaka Yamada (a_yamada)
Kaixuan Guan (guan)

Master course students
Takuya Ohashi (ohashi)
Katsumasa Kitajima (kitajima)
Toshihiro Mino (mino)
Yusuke Murakami (murakami)
Kazuki Yamamoto (yamamoto)
Hiroki Obara (h_obara)
Ryoya Suzuki (suzuki)
Mamoru Tatano (tatano)
Taku Nakamura (t_nakamura)
Tomoyuki Horikawa (horikawa)
Kazuya Murotani (murotani)

Undergraduate students
Sho Inayoshi (inayoshi)
Hirotaka Koga (koga)
Masayoshi Kondo (kondo)
Kentaro Takemoto (takemoto)
Reiji Tanaka (tanaka)
Shungo Taniguchi (taniguchi)
Kei Tsuzuki (tsuzuki)
Tomomi Washio (washio)Alumni
2017
Associate Professor Doctor's coursework completed without degree
Atsuo Orita
Master's degree
Jose Enrique Chen
Internship Student
(Doctor course)
Lorenzo Vannucci

(Undergraduate)
Ajithkumar Narasimman
Exchange Program Student (Master course)
Juliette Hyvert

2016
Assistant Professor
Hiroshi Kaminaga
Master's degree
Hiroki Kanayama
Shunsuke Sato
Yamato Takeuchi
Satoshi Yorita
Ruicheng Zhang
Bachelor's degree
Tatsuaki Machida
Wang Jia Chen
Research students(Master Course)
Ostroumov Georgy

Visiting Researcher
Risto Kaijaluoto
Internship Student
(Master course)
Seyde Tim Niklas

(Undergraduate)
Wang Yusheng
Elodie Millanvois

2015
Funded Researcher
Ryo Masumura
Internship student
(Doctor course)
Edgar Simo-Serra
Enrico Mingo Hoffman

(Master course)
Sundermeyer martin Bernd

(Undergraduate)
Thanh-Tin Phan Nguyen
Krithika Swaminathan
Doctor's degree Master's degree
Rohan Budhiraja
Yohan Shin
Yasuhiro Ishiguro
Kazuaki Hara
Tomoyuki Maekawa
Bachelor's degree
Takafumi Ikemoto
Juntaro Tamura
Akio Hayakawa
Keisuke Fukuta
Yumiko Furuhata
Shintaro Hori

2014
Project Assistant Professor
Akihiko Murai
Emel Demircan
Doctoral Student(JSPS)
Nierhoff Thomas
Funded Researcher
Masaki Hayashi
Internship student
(Doctor course)
Taizo Yoshikawa

(Master course)
Bryan Penin
Master's degree
Junya Obara
Takaki Kobayashi
Kazunari Takeichi
Ryo Masumura
Yoshihiko Yamada
Bachelor's degree
Tatsuya Ishikawa
Taira Miyatake

2013
Project Assistant Professor
Koh Ayusawa
Postdoctoral Researcher
Carlos Felipe Santacruz-Rosero
Manish Sreenivasa
Postdoctoral Researcher(JSPS)
Matthew Howard
Quang-Cuong Pham
Yoshihiro Nakata
Master's degree
Treratanakulwong Tanut
Keisuke Umesawa
Satoshi Otsuki
Kensyou Hirasawa
Toshio Moriya
Bachelor's degree
Yuuta Aranami
Rihito Hashido

2012
JSPS Research Fellow
Oussama Kanoun
Master's degree
Sebastien Cagnon
Shun-Chieh Hung
Paul Mathieu
Kanade Kubota
Kohei Hiromatsu
Akihiro Yoshimatsu
Bachelor's degree
Risto Kaijaluoto
Shota Terashita

2011
Academic staff
Hirotaka Imagawa
JSPS Research Fellow
Mourad Benoussaad
Doctorate
Sungsuk Ok
Master's degree
Blasdel Aaron Michael
ChangHeon Yi
Kouhei Odanaka
Taku Kashiwagi
Hirokazu Tanaka
Jun Hashimoto
Seiya Hamano
Bachelor's degree
Yuuta Andoh
Akira Kako
Yuuta Nakagawa
Kazuki Yasuda

2010
Master's degree
Junichi Ishikawa
Yutaro Ito
Yuki Ibuka
Atsushi Kodama
Tatsuhiro Jodan
Kota Tomaru
Yusuke Nakamura
Bachelor's degree
Kazuhiro Komoda
Phan Hoang Phuong
Yuma Matsuura

2009
Associate Professor
Christian Ott
DongHeui Lee
JSPS Research Fellow
Wolfgang鐃緒申Sepp
Basak Yuksel
Doctorate
Akihiko Murai
Kou Yamamoto
Master's degree
Tomoya Amari
Yukihiro Katayama
Minoru Kanazawa
Naoto Kawabe
Kousuke Kurosaki
Yusuke Nakashima
Tomohiro Kawakami
Bachelor's degree
Shuko Katekawa
Yamato Niwa
Vajirajith Kodithuwakku

2008
Associate Professor
Katsu Yamane
Project Assistant Professor
Gentiane Venture
Dana Kulic
Master's degree
Nazir Muhammad Tahir
Ryosuke Iwanaga
Takeshi Ozaki
Junya Ono
Hirotoshi Kunori
Yoshiki Kuranuki
Bachelor's degree
Yutaro Ishikawa
Yuto Shimoyama

2007
Assistant Professor
Tomomichi Sugihara
Doctorate
Hideki Kadone
SungOn Lee
Master's degree
Katsutoshi Kai
Sho Sato
Hideharu Suzuki
Takayuki Nishimura
Yoshifumi Yamaguchi
Bachelor's degree
Sadahiro Takaya

2006
Master's degree
Masaya Oishi
Kazuhiro Ohkawa
Yuuki Shimizu
Daisuke Fukuda
Taichi Yamamoto
Bachelor's degree
Yuko Baba

2005
Master's degree
Janus Bastien
Tatsuhito Aono
Youhei Iwaki
Kenta Osato
Bachelor's degree
Toshikazu Uda
Tsuyoshi Tojyo

2004
Master's degree
Odamura Motoki
Hiroaki Tanie
Yusuke Yamamoto
Bachelor's degree
Masanobu Uchihara

2003
Associate Professor
Masafumi Okada
Master's degree
Daisuke Nakamura
Yusuke Fujita
Naoyuki Hibara
Lekskulchai Pongsak
Bachelor's degree
Tomohumi Kuroda
Michiki Nakano

2002
Master's degree
Tetsuya Shinohara
Shingo Chiyoda
Ryota Miura
Suzuki Ichiro
Bachelor's degree
Takako Yasunaga
Hiroshi Kajiyama
Kennosuke Goshi
Shigeru Kanzaki
Hideo Mizukawa

2001
Doctorate
Akinori Sekiguchi
Master's degree
Kazutaka Kurihara
Yuuki Kobayashi
Iwaki Toshima
Shigeki Ban
Bachelor's degree
Tatsuya Ishihara
Tatsuya Gotoh
Manabu Tange